dementie, wacht niet af doe iets!

dementie voorkomen

Dementie ontwikkeld zich de laatste jaren tot doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Maar kun je dan dementie voorkomen, of zelfs omkeren als het zo ver is, of moet je rustig afwachten en hopen dat het jezelf niet overkomt. Iedereen die een familielid heeft dat aan deze ziekte lijdt registreert meer of minder bewust alle kleine haperingen van zijn eigen geheugen. En als je dan ook nog de moed verzameld hebt om naar de film “still Alice” te kijken, waar zo veel herkenbare momenten zijn verbeeld, dan zit de schrik je diep in het hart. Je kunt verstarren in de angst en hopen dat het jezelf niet treft of je wordt actief. Motivatie genoeg om te kijken wat je eraan kunt doen.

Wat is dementie:

In 1906 presenteerde de duitse Neuropatholoog en psychiater Alois Alzheimer op een conferentie voor het eerst een beschrijving van de naar hem vernoemde ziekte. Die beschrijving was een samenvatting van zijn observatie van een 51 jarige vrouw met deze aandoening van 1901 tot haar dood in 1906. Hij documenteerde haar symptomen en verloop van de ziekte en onderzocht vervolgens na haar dood ook haar hersenen. In de hersenen heeft hij plaque en neurofibrillaire knopen van gemuteerde tau-eiwit aangetroffen. Sindsdien is de aanwezigheid van plaque, die echter pas na de dood middels autopsie met 100%zekerheid vast kan worden gesteld, het bewijs dat iemand daadwerkelijk aan alzheimer leidt. Dementie of beter seniliteit werd al veel eerder beschreven door de oude grieken.

Het groeiende aantal gevallen en de algemene bekendheid van deze ziekte zijn pas de laatste 40 jaar duidelijk toegenomen. Niemand wil daardoor getroffen worden en toch krijgen ieder uur vijf mensen in Nederland dementie. Zo is het aantal mensen dat aan dementie lijdt in Nederland sinds 1992 verdubbeld en verwacht wordt dat het tot 2050 nog eens verdubbeld. Volgens voorspellingen zal het aantal mensen met dementie in 2055 een piek van ruim 690.000 bereiken. Momenteel lijden ca. 270.000 mensen in Nederland aan Alzheimer. De kans voor mannen is 1 op 5 dat zij in hun leven dementie krijgen. Bij vrouwen is dit 1 op 3!

Met dergelijke schrikbarende cijfers hebben wij all onze hoop op de miljarden investeringen in onderzoek naar een middel tegen dementie gezet. Toch heeft Pfizer verder onderzoek kort geleden stopgezet. Reden om de kop in het zand te steken? Nee!!!

Meer duidelijkheid over de echte oorzaak van dementie:

Ja een groot aantal van de onderzoeken, die zich alle op het verwijderen van plaque concerteerden zijn vastgelopen en officieel is alzheimer/dementie niet te genezen. Maar kijken we iets verder dan / en op een andere manier naar/ het tau eiwit of plaque dan is er hoop. Dan worden veel mechanismes langzaam duidelijker. Wat zichtbaar wordt is een complex beeld, waar langzaam meer helderheid in komt. Alleen duurt het gemiddeld minstens twintig jaar tot recent onderzoek is doorgedrongen tot de huisartsenpraktijk en is er minder belangstelling voor dit soort onderzoek omdat het niet om een wondermiddel gaat, dat alles oplost. Tijd om te kijken wat onderzoekers recentelijk ontdekt hebben.

Zit er een denkfout in de plaque hypothese?

Stel dat er niet een mechanisme is namelijk de ophoping van amyloïde beta eiwit plaques in de hersenen. Stel dat het een hele reeks verschillende mechanismes zijn, die in der loop van jaren uit de rails lopen, die ervoor zorgen dat we op ten duur de diagnose dementie krijgen. Klinkt op zich logisch, voor een ziekte die zich vooral bij ouderen voordoet. Dan zou de vorming van plaque een gevolg van al die mechanismes kunnen zijn, maar lang niet de oorzaak van alzheimer.

Maar hoe zit het dan met die plaque als het niet de oorzaak is?

Het was wel duidelijk dat plaque iets met alzheimer te maken zou kunnen hebben, ook al zijn er patiënten die geen plaque hebben en toch alzheimer. Ook het tegenovergestelde komt voor, mensen die wel plaque hebben maar geen alzheimer. Wordt plaque wel als de belangrijkste oorzaak aangegeven, de functie van de plaque was lang onduidelijk.

Recentelijk hebben Rudoph Tanzi en Robert Moir van Havard Medical school samen met het ziekenhuis in Boston onderzoek gedaan naar de functie van plaque. Eerst werd de functie onderzocht in coelacanten, kwastvinnige oervissen, die de zelfde amyloïde plaque aan kunnen maken als mensen. Amyloïde plaque wordt overigens door 60% van de dieren aangemaakt. Stelling van het onderzoeksteam was: Als al deze dieren dit proteïne aan kunnen maken zal het ook wel een functie hebben. Hierbij kwamen de onderzoekers erachter dat ß amyloïde plaque geen bijproduct zonder functie is, zoals lang gedacht, maar dat het juist een hele belangrijke functie heeft. Amyloïde plaque gedraagt zich deels net als antimicrobiële peptiden (AMPs) die veelvuldig in onze hersenen aanwezig zijn. Zo heeft Amyloïde plaque net als deze peptiden een anti microbiële werking, net als een breed-spectrum-antibiotica richt het zich tegen bacteriën, mycobacteriën, virussen, schimmels, en protozoën. Een ophoping van amyloïde plaque zou volgens dit model niet zo zeer een teken zijn van het uit de hand lopen van de productie van deze plaque maar een teken van permanente her infectie van de hersenen met virussen, bacteriën of schimmels of protozoën. Waardoor dit verdedigingssysteem ontregelt wordt wat leidt tot toxiciteit, chronische ontsteking en degeneratieve aandoeningen.

De onderzoeker hebben vervolgens muizen besmet met virussen. Hierbij bleek dat bij besmetting van de hersenen 48 uur later ß amyloïde plaques werd gevormd. De muizen met plaque bleken beter beschermd tegen de aanval door virussen, dan muizen die geen plaque aanmaakten. In het centrum van elke plaque was een virus ingesloten.

Als deze theorie klopt zou dat verklaren waarom het verwijderen van plaque niet helpt. We nemen het lichaam zijn wapens zodat het zonder enige verdediging is tegen de indringers in het brein.

Dementie een stapeling van oorzaken:

Een van de vooraanstaande onderzoekers die naar het samenspel van een veelvoud aan oorzaken keek die dementie veroorzaken is de Amerikaanse arts Dale Bredeson.

Dr Bredeson is een van de eerste artsen die in meerdere onderzoeken met inmiddels meer dan 200 mensen heeft aangetoond dat Alzheimer bijna altijd reversibel is. Bredeson deelt zijn patiënten in volgens de hoofdoorzaken die dementie veroorzaken, niet volgens hun symptomen. De hoofdoorzaken worden gemeten aan de hand van metabolisme waardes bloedonderzoek

 

Bredeson onderscheidt 3 of 4 verschillende oorzaken van dementie:

  1. Chronische ontsteking als oorzaak van dementie. Meetbaar in de vorm van C reactief proteïne (een proteïne dat afgegeven wordt door het lichaam als gevolg van ontsteking) en een verhoogde globulin:albumin verhouding (beide eiwitten in het bloedplasma) en hoge cytokine waardes bijvoorbeeld interleukin-1 and interleukin-6 Ontsteking wordt gelinkt aan de een verhoogde permeabiliteit van de hersenen barrière en de aanwezigheid van pathogene in de hersenen.
  2. Geen ontsteking als oorzaak, maar afwijkingen in de stofwisseling waardoor tekort aan nutriënten ontstaat. Bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, een tekort aan bepaalde hormonen, een te hoog gehalte aan homocysteine en daarmee gepaard gaand een tekort aan vitamine B6,B12 en foliumzuur. Door het tekort aan levensnoodzakelijke nutriënten begint het brein met uitschakelen van bepaalde functies, om de meest belangrijke gebieden te kunnen handhaven. Het geheel begint langzaam ontsporen.

Dementie type 1 en 2 beginnen met geheugenverlies dementie type 3 volgt een afwijkend patroon.

  1. Corticale dementie (in de cortex). Deze vorm komt vaak bij jongere mensen voor (eind 40-begin 50-70). Het tast met name het taalcentrum aan en heeft afasie (niet op woorden kunnen komen) en discalculie tot gevolg aan. Het treft meestal mensen die geen genetische predispositie voor alzheimer hebben (ApO E4 neg) en gaat vaak gepaard met opvallende zink deficiëntie. Deze vorm heeft vaak toxische oorzaken. Bijvoorbeeld neurotoxines zoals zware metalen, of aangemaakt door de bacterie die de ziekte van lyme veroorzaakt. Maar de belangrijke factor in 70% van de gevallen zijn mycotoxines. Natuurlijke gif- stoffen die door schimmels geproduceerd worden . Bijvoorbeeld aflatoxin (een gifstof die op graan, coffee en noten kan voorkomen als zij slecht gedroogd zijn) of stachybotrys zwarte schimmel die in veel gebouwen groeit. (links naar verdere onderzoeken naar pathogenen en de relatie met alzheimer (1)(2)(3)(4)(5)(6)

 

1.5 Er is ook nog een tussenvorm tussen type 1 en 2 gelinkt aan suiker en insuline. Waarbij door suiker gedreven ontstekingen leiden tot een tekort aan voeding of brandstof voor de hersenen. Deze vorm van dementie heeft inmiddels al meer bekendheid gekregen door een groeien aantal onderzoeken en wordt ook diabetes nummer 3 genoemd. Hier krijgen de hersenen geen voeding meer in de vorm van glucose, omdat de cellen insuline resistent zijn geworden en daarmee glucose de cellen niet meer inkomt. De cellen verhongeren hierdoor letterlijk.

dementie voorkomen staat voorop!

Begin niet pas als het zich volop manifesteert. De meeste veranderingen beginnen decennia voor dat de ziekte zich manifesteert. Ook al is deze inzicht een van de uitkomsten van de vastgelopen onderzoeken. Ons gezondheidssysteem is daarop nog niet ingericht en menig arts zal je wazig aankijken als je met 40 binnenloopt en meld dat je bang bent om alzheimer te krijgen. Bredeson pleit daarom voor een “cognoscopy”. Vergelijkbaar met preventieve screenings op darmkanker, zou je ook een preventieve screenings moeten invoeren die de conditie van je hersenen. Niet zozeer door de hersenen zelf te meten maar door te kijken of er ontstekingen in je lichaam zijn, tekorten aan bepaalde stoffen of ontgiftingsproblemen. Zo kun je al vroeg ingrijpen en voorkom je problemen op veel fronten. 

Hoe kun je dementie voorkomen of nog beter, reversibel maken?

Geen sexy kort programma maar hard werken, analyseren, graven, laag voor laag oplossen i.p.v symptomen onderdrukken, leidt tot succes. Een reeks op zich misschien niet verrassende veranderingen van het leven, zoals lichaamsbeweging, slaap, gezonde eetgewoontes/speciale dieet en stress reductie, samen met supplementen en het ontgiften van het lichaam kunnen, als zij worden samengevoegd tot grote veranderingen kunnen leiden.

Het ROCODE protocol van Dr. Bredeson gaat uit van zorgvuldig onderzoek naar de specifieke situatie van elke patiënt. Het meet 36 verschillende factoren, die uit de hand gelopen kunnen zijn. Zit er een ontsteking, aan welke voedingstoffen is er een tekort, waar zitten problemen en hoe grijpen die allemaal in elkaar. Daarvan uitgaand wordt een actieplan dat op een groot aantal verschillende fronten ingrijpt, in werking gesteld. De veranderingen worden gemonitord en geëvalueerd.

Hierdoor kan al binnen 3 tot 6 maanden duidelijke verbeteringen te zien zijn.

Het protocol behelsd een aantal stappen:

  1. Identificeren van de oorzaken en factoren die bijdragen:
  • aan ontstekingen, verwijdering van de oorzaak
  • aan infecties, welke infecties zijn aanwezig (Borrelia, stachybotrys (zwarte schimmel), Herpes…
  • aan het tekort aan voedingstoffen/hormonen: optimalisatie hormonen, homocysteine, methylatie, trofische ondersteuning, antioxidanten, zenuwgroeifactor,
  • Onderzoek naar toxines/gifstoffen: zware metalen incl. koper:zink verhouding, kwik, aluminium, mycotoxines/schimmel.
  • Aan stofwisselingsproblemen incl. insulineresistentie (type 1.5).

2. weging mate van bijdrage aan het ziektebeeld / indeling in 3 verschillende types

3. alle afwijkingen van de norm niet alleen normaliseren maar optimaliseren

4. zoveel afwijkingen als mogelijk identificeren en aanpakken

5. personaliseren, monitoren

Klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Er moet nauwkeurig gezocht worden tot de ware oorzaken boven water komen, waardes onderzocht worden, die normaal niet gemeten worden en behandelingen toegepast worden, die niet op snelle symptoom bestrijding gericht zijn, maar op een verandering van gewoontes.Dat is duidelijk moeilijker dan een pil slikken. Wat doen we niet allemaal om onze gewoontes niet aan hoeven te passen!

Toch is het gerust stellend, het komt niet uit de hemel gevallen en als je pech hebt treft het jouw. Nee het ontstaat langzaam (vaak 20 jaar voordat we het zien) en het is een verzameling aan kleine dingetjes. Net een huis dat je jarenlang niet opruimt, dat langzaam verrommeld. Het venijnige is dat wij het niet aan zien komen, omdat we niet letten op al die stoffen die we ongemerkt binnen krijgen, op de gevolgen van ons gehaaste leven. Met stress, weinig tijd om te koken, verkeerde eetgewoontes en veel te weinig slaap.

Dementie voorkomen kan! Wat een opluchting!!!!!

Wil je meer weten:

boek: the end of alzheimer van Dr. Bredeson 

 

Meer blogposts over het brein:

Wat is ADD nu echt (7 vormen van ADD volgens Daniel Amen)

Autisme een ziek brein of een zieke buik

 

 

Misschien vind je dit ook leuk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.